شبکه انديشمندان قم

خاطرات

سال ها پیش یعنی قبل از آن که من متولّد شوم برادری نه ساله به نام ابوالفضل داشتم که در تصادف از دنیا رفت، پدرم با دلی شکسته و قلبی امیدوار از خدا خواست تا فرزند دیگری به او عنایت کند تا جای ابوالفضلش را پر کند، پدر خودش برایم تعریف می کرد و می گفت: «من در مسجدی که

8 بهمن 1392

  • تعداد رکوردها : 1